Tilbake til startsiden

I Tobias Kupfers vei 22, i området der Emma Hjorths hjem lå, ble det funnet en steinøks fra
steinalderen (10 000 fvt.–1 800 fvt.).

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for steinøks

Øksen ble funnet foran huset til venstre. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning