Tilbake til startsiden

I Skytterdalen ble det funnet en tynnakket steinøks fra yngre steinalder (4 000 fvt.–1 800 fvt.).
Slike økser kunne brukes til å felle trær, og på den måten kunne man rydde skog slik at korndyrking ble mulig.

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilder:

Kulturminnesøk

Martinsen, Liv. (1983). Asker og Bærums historie. Asker og Bærum til 1840. Universitetsforlaget

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for steinøks

Funnet ble gjort omtrent midt i dette bildet. Foto: Knut Erik Skarning