Tilbake til startsiden

I Skytterdalen ble det funnet en tynnakket steinøks fra yngre steinalder (4 000 fvt.–1 800 fvt.).

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted for steinøks

Funnet ble gjort omtrent midt i dette bildet. Foto: Knut Erik Skarning