Tilbake til startsiden

Ved Nordre Levre (senere hagesenteret Hageland Kolsås) ble det funnet en kølle med skafthull (en stein med hull til skaft) fra steinalderen (10 000 fvt.–1 800 fvt.).  Funnet ble gjort i 1917 under pløyning.

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

Funnstedet er markert med brun trekant. Kilde: Kulturminnesøk

Funnsted kølle