Tilbake til startsiden

Adressen er Jens Holes vei 18. (Gårdsnr. 47, Bruksnr. 4)

Emma Friskhus skriver på sin hjemmeside:
Emma Friskhus er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Kafé, Emma Hjorth museum, Emma Sansehus og Emma Friskhus.

REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til fru Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå.

Emma Friskhus sto ferdig i 1984 og var svømmehall og gymsal for institusjonen Emma Hjorths Hjem. Bygget var en gave fra Emma Hjorths Venner. Her var også kontorene til institusjonens fritidsledere og Kulturkontoret som arrangerte ulike fritidstiltak og kulturelle arrangementer for institusjonens beboere.


Kilde:

Emma Friskhus

 

Se også detaljkart
Emma Friskhus 2022. Sett fra nordvest. Kilde: Google Maps

Emma Friskhus