Tilbake til startsiden

Adressen er Jens Holes vei 5. (Gårdsnr. 47, Bruksnr. 4)

Emma Sansehus skriver (2020) på sin hjemmeside (noe redigert):
"Emma Sansehus er et opplevelsessenter for store og små. Vi er også et tilbud for mennesker med sammensatte lærevansker. Vi ønsker alle velkommen til et sansestimulerende miljø som kombinerer musikk, lys, vibrasjon og følbare inntrykk i behagelige omgivelser. Du kan leie hele huset til for eksempel bursdager, barselgrupper, foreninger, familiesammenkomster m.m. Bestilling av tid hverdager og kvelder, bortsett fra mandag kveld og søndag når det er åpent hus. Vi driftes av Bærum kommune og har åpent alle dager. Det er egne åpningstider i skolens sommerferie.

Emma Sansehus er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Kafé, Emma Hjorth Museum, Emma Friskhus og Emma Sansehus. REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. 

Huset ble bygget som en boavdeling som sto ferdig i 1959/1960, og var den første moderniseringen på Emma Hjorths hjem etter andre verdenskrig (19401945). Huset hadde opprinnelig to avdelinger og en kontorfløy i underetasjen. Avdelingene ble bygget for utviklingshemmede barn som også hadde fysisk funksjonshemning, og hver av avdelingene hadde 16 plasser. Komiteen for åndssvakeomsorgen i Akershus fylke festet tomten fra staten, og huset skulle etter kontrakten komme barn fra Akershus til gode. Avdelingene var i drift helt frem til Emma Hjorths hjem ble nedlagt i 1996. Deretter ble det ombygget til et moderne sansehus. Hegnatun aktivitetssenter holder nå til i kontorfløyen."


Kilde:

Emma Sansehus 

 

 

 

 

  

Se også detaljkart
Emma Sansehus 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Emma Sansehus