Tilbake til startsiden

Adressen er Emma Hjorths vei 64. (Gårdsnr. 47, Bruksnr. 4)

Emma Hjorth museum ligger i den tidligere drengestuen på Tokerud.

Museet åpnet ved Emma Hjorths Hjem i 1998, på 100-årsdagen for hjemmets opprettelse.
Emma Hjorths Hjem ble nedlagt i 1996 som følge av Ansvarsreformen. Det var da den eldste institusjon for psykisk utviklingshemmede i Norge.

Museets utstilling viser, gjennom bilder, tekst og gjenstander, åndssvakeomsorgens 100-årige historie og livet på institusjonen Emma Hjorths Hjem.
Museet har også en fotosamling, diverse avisutklipp og en database til bruk for studier og forskning.

Emma Hjorth museum er tilknyttet Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i dag består av Emma Gjestehus, Emma Kafé, Emma Hjorth museum, Emma Sansehus og Emma Friskhus.
REGA ble opprettet på midten av 1990-tallet og skulle tilfredsstille kravet til Emma Hjorth fra 1915 om at området alltid skulle brukes til utviklingshemmede. REGA har som mål å være et sted for alle, uansett funksjonsnivå. 


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Emma Hjorth museum

Bærum kommune − Månedens kulturminne

 

 

 

 

 

  

Over: Emma Hjorth museum 2020. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning

Til høyre: Inne i museet.
kilde: Emma Hjorth Museum
Se også detaljkart
Emma Hjorth museum ligger på området der Emma Hjorths hjem.
Sett fra syd. Kilde Google Earth

Emma Hjorth museum

 

 

 

 

 

 

 

Emma Hjorth Museum