Tilbake til startsiden

Detaljkart 23

Kilde: norgeskart.no
Stanga avlastningssenter
Rosenlund gartneri lå her
Bærum sykehus. Gammel del
Haugbakken
Rosenvilde husmorskole lå her
Evje
Portnerboligen for Bærum sykehus
Valler videregående skole
Kilde: norgeskart.no
"Kjempegraven" lå i dette området
Helgerud kalkovn lå her
Vallerbakkene lå her
Bunnpris Gjettum
Vallerhøgda
Samvirkemuseet.
Samvirkeinstituttet. Samvirkeskolen lå her
Helgerud kirke
Presteboligen
Evje skole
Helgerud lå her
Kalkbrudd
Bærum sykehus. Ny del
Studenterbråten lå her
Evjebråten lå her
Grønlid
Helgerudbråten
Johannesberg
Nordjordet
Smie lå her