Tilbake til startsiden

Detaljkart 7

Kilde: norgeskart.no
Presterud 2018 sett fra sydvest, fra Gamle Ringeriksvei. Foto: Knut Erik Skarning
Søndre Levre
Levre skole
Extra Dønski
Lilleengen (Isaløkka) lå her
Vinderen husvillebolig lå her
Vinderen lå her
Kilde: norgeskart.no
Energiselskapet Asker og Bærum lå her
Gjettum
brannstasjon
Nordre Levre
Funnsted for kølle
Vestre Levre
Dønski videregående skole
Levre Landhandleri lå her