Tilbake til startsiden

Detaljkart 14

Kilde: norgeskart.no
Gamle Avløs stasjon.

Kroken lå her
Stasjonsbyen for arbeidere
Avløs
Avløs Samvirkelag lå her
Nye Avløs stasjon
Kilde: norgeskart.no
Søndre Nes Bolighus og låve
Nordre Nes
Søndre Nes kalkovn lå her
Kalkovn lå her
Nordre Nes kalkovn lå her
Plassen Durud lå i dette området
vognhaller
Utkikkstårn
Søndre Nes. Våningshus
Bærum Rørleggerbedrift A/S

 

 

 

 

 

Verksted

 

Bunker

 

Administrasjon