Tilbake til startsiden

Adressen er Dønskiveien 45. (Gårdsnr. 80, Bruksnr. 23)

I 2016 var kommunens politikere i Nederland for å besøke de Hogeveyk. De ville se nærmere på om det var mulig å legge til rette for demensomsorg på nye måter.
De Hogeveyk er et tilbud til personer med demens, hvor de lever sammen i en landsby tilpasset deres behov. Det er det friske som er utgangspunktet for tilbudet, og det er lagt vekt på at beboerne skal ha et liv som ligner mest mulig på det livet de alltid har levd. Det helsefaglig er godt ivaretatt, men de er opptatt av å se hele mennesket.
Dette var et veldig inspirerende besøk for politikerne. Etter videre utredningsarbeid ble det vedtatt å bygge en landsby for personer med demens i Bærum.

Carpe Diem demenslandsby sto ferdig i 2020.

Bak utformingen står Nordic Office of Architecture. De har sørget for at stedet har fått et hjemlig miljø uten institusjonspreg.

Stedet har (2023):
158 langtidsplasser
17 bofellesskap med plass til 8 personer i hvert fellesskap.
22 forsterkede demensplasser
Over 200 ansatte.

På stedet er det en kafeteria med middagsservering, som er åpen for alle.

I 2020 ble Carpe Diem kåret til Årets helsebygg. Det er det danske firmaet Nohrcon, en privat konferansearrangør som er spesialisert innen offentlige anskaffelser, bygg og anlegg, som står bak prisen.

I 2023 ble arbeidsforholdene kritisert. De ansatte fortalte om stort arbeidspress og mange mente at beboerne ikke fikk det tilbudet og den behandlingen de skulle.

Kommunens side om Carpe Diem har blant annet en fin billedmontasje fra stedet.


Kilder:

Carpe Diem demenslandsby. Bærum kommune

Budstikka 24. oktober 2020

Budstikka 22. september 2020

Budstikka 7. september 2023

Se også detaljkart
Carpe Diem demenslandsby. Sett fra nordvest. 2020. Foto: Knut Erik Skarning

Carpe Diem demenslandsby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carpe Diem demenslandsby. Sett fra syd. Vi ser Marie Plathes Minde og Mariehaven bo- og behandlingssenter (sykehjem) til venstre og Dønski sykehjem oppe til høyre.
Kilde: kart.1881.no