Tilbake til startsiden


Ved vognhallen på Verkstedanlegget ved Avløs bygget tyskerne under andre verdenskrig (1940−1945) et bunkeranlegg. I forbindelse med dette var det et utkikkstårn oppe på åsen syd for hallen.

Åpningen til dette bunkeranlegget ble støpt igjen etter krigen og ligger i dag bak en sikringsvegg som ble satt opp her.


Kilder:

Bærumskart

Arnt Jørstad. Han var prosjektleder for byggingen av Avløs Base.

Se også detaljkart
På åsen syd for vognhallen på Verkstedanlegget ved Avløs står et utkikkstårn som var knyttet til bunkeranlegget som lå nede på flatene der skinnene går i dag.
Sett fra Nordvest.
Foto: Knut Erik Skarning

Bunker og utkikkstårn ved Avløs