Tilbake til startsiden

I forbindelse med kulturminneregistreringen for Riksvei 164 gjennom Løkkeåstunnelen, og for Leif Larsens vei, ble det registrert en boplass fra eldre steinalder (ca. 10000 fvt.–4000 fvt.) på Løkkeåsen.

Det ble gjort 5 prøvestikk på selve flaten, og 3 prøvestikk på en svakt hellende tilstøtende flate.
Et positivt prøvestikk lå rett i nærheten av en stor stein i den sørlige enden av flaten. Et flintavslag ble funnet rett under torvlaget, øverst i det lysbrune sandholdige jordlaget.

Det var vanskelig å se spor etter boplassen i 2020.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

  

Boplassen lå i området vest for (til venstre for) stien. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Det grågrønne området viser hvor boplassen lå. Kilde: Kulturminnesøk

Boplass på Løkkeåsen