Tilbake til startsiden

Boplassen er fra eldre steinalder (10 000 fvt.–4000 fvt.). Området ligger delvis i en gammel frukthage like nedenfor "Overlegeboligen" på Martina Hansens hospital.

Til sammen ble det foretatt 10 positive prøvestikk i forbindelse med undersøkelsene av boplassområdet. I alt ble det funnet 19 gjenstander av flint og 7 gjenstander av stein. Det funnførende området er trolig 35–40 meter x 20−25 meter. Det funnførende laget synes å være forholdsvis tykt, og det ble gjort funn fra 5 til 40 cm under overflaten.

I tillegg til flint- og steingjenstandene ble det også funnet noe skjørbrent stein, som muligens kan tolkes som kokstein. Kokstein er stein som har vært varmet opp og som så kunne brukes til å steke ting på, eller steinen kunne legges i en beholder med væske for å varme denne.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

 

  

Boplassen lå i området midt på bildet. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Det grågrønne området viser hvor boplassen lå. Kilde: Kulturminnesøk

Gammel boplass ved Martina Hansens hospital