Tilbake til startsiden

Gravhaugen
Dette er en rundhaug som er klart markert. Den er bygget opp av runde kampesteiner og bruddstein. Det er en mindre forsenkning i toppen som kan tyde på gravplyndring. Diameteren er ca. 10 meter og høyden er ca. 0,7 meter.

Bosetningsområdet
Bosetningsområdet er fra steinalderen (10 000 fvt.−1700 fvt.). Det ligger på en
ca. 73 meter x 15 meter stor flate. Flaten er naturlig avgrenset mot nordvest med fjell, og et naturlig fall i terrenget er en avgrensning mot øst. Det ble foretatt 18 stikk på boplassflaten og fire av disse var positive, som betyr at man gjorde funn.

Man kan ikke i dag å se rester etter bosetning. Dyrkingsspor er også skjult.

Vei
Et gammelt veifar går forbi gravhaugen. Veien er ca. 66 meter lang.


Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 4.


Kilde:

Kulturminnesøk

 

 

Se også detaljkart
Kart som viser funnene. Kilde: Kulturminnesøk

Gravhaug, boplass og vei ved Presteveien

Dyrkings-
spor
Bosetnings- område
Veianlegg
Gravhaug
Vi ser gravhaugen midt i bildet og det gamle veifaret til venstre. Sett fra sydvest.
Bildet er tatt i 2020. Foto: Knut Erik Skarning
Bosetningsområdet ligger nordvest for stien. Sett fra syd. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning
Det gamle veifaret starter nede ved Skogfaret. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning