Tilbake til startsiden

Adressen til Helgerud kirke der koret holder til er Sogneprest Munthe-Kaas vei 1.
(Gårdsnr. 85, Bruksnr. 72)

Koret ble etablert i 1951 og het da Vestre Bærum Pikekor. Det var noen ivrige sangere i Sandvika Blandede Kor som tok initiativet til å danne koret. Else Berntsen Aas, som var dirigent for Sandvika Blandede Kor, ble korets første dirigent. Koret fikk raskt en god stamme med musikalske, sangglade jenter som gjorde at koret ble et fast inventar ved opptredener på bygdas arrangementer i forbindelse med 17. mai, “Sangens- og musikkens dag” og til jul.

Navnet ble endret til Bærum pikekor i 2007.

Koret har rundt 50 aktive medlemmer, hvorav de yngste er 12 år. Jentene er aspiranter ett år før de tas inn i hovedkoret, og ved fylte 18 år kan de gå over i Bærum Vokalensemble. Repertoaret til Bærum Pikekor spenner over et bredt musikalsk register. Koret er kjent for sin høye musikalske kvalitet. Koret har utgitt cd-er der blant andre store kirkemusikalske verk som Stabat Mater av Giovanni Pergolesi og Requiem av Gabriel Fauré er fremført. Koret har gitt konserter i utlandet, blant annet deltatt i en internasjonal korfestival i Firenze og vært på turné i Estland.
Man kan lese mer om korets prestasjoner og turer på deres hjemmeside.

Koret skriver på sin hjemmeside (2023):
Formålet med Bærum Pikekor er å fremme sangens utbredelse samt gi medlemmene en god opplæring i musikk og sang. Vi legger vekt på å holde et høyt nivå, noe som ikke er mulig uten at alle yter en innsats. Det stilles strenge krav til medlemmer, som det fremgår av vedtekter og reglement. Å synge i kor er å spille på lag, det kreves full innsats for å oppnå resultater. Vi legger også vekt på å at koret skal være et hyggelig sted å være. Og vi ser at mange av våre korister blir hos oss over mange år nettopp på grunn av denne gode kombinasjonen med musikalske utfordringer i et godt sosialt miljø.

Koret er for tiden inndelt i følgende undergrupper:
Aspirantkor − for jenter som går i 2. og 3. klasse. Aspirantene får i løpet av denne tiden enkel kunnskap iblant annet stemmebruk og sang i gruppe, og det er dirigent Ingrid Stige som er kunstnerisk ansvarlig for denne gruppen.

Juniorkor − for jenter som går i 4. til og med 6. klasse. Juniorkoristene får i løpet av denne tiden kunnskap i blant annet stemmebruk, notelære og flerstemt sang. De eldste juniorkoristene deltar i en suppleantgruppe som har utvidet øvelse en gang i måneden for forberedelse til opptak i hovedkoret. Dirigent Christina Thingvold har det kunstneriske ansvaret for Juniorkoristene.

Hovedkor − for jenter fra 7. klasse og oppover.
Opptak skjer på grunnlag av prøvesang for dirigentene og skjer ved semesterstart hvert halvår. Det er dirigent Ingrid Stige som har det kunstneriske hovedansvaret for hovedkoristene. Dirigent Christina Thingvold supplerer og har egne øvinger med deler av koret eller enkelte stemmegrupper.

Alle korene øver i Helgerud kirke.

Bærum Pikekor har Bærumsbunaden som sin kordrakt. Hvert medlem får mot kvittering, etter opptak i Hovedkoret, utlevert en bunad bestående av stakk, forkle, skjorte og sølje.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum pikekor


 

 

 

  

Se også detaljkart
Bærum pikekor holder til i Helgerud kirke. Kilde: Lokalhistoriewiki

Bærum pikekor

Bilde fra korets hjemmeside. Kilde: Bærum pikekor