Tilbake til startsiden
Se også detaljkart
Ved idrettsparken og svømmehallen er det funne blant annet rydningsrøyser, veianlegg, kullfremstillingsanlegg og bosetningsområder. I forbindelse med utbyggingen i området ble det gitt dispensasjon fra kulturminneloven. Vi kan ikke se kulturminnene i dag.

Ved å klikke på lenken nedenfor kommer man til et kart der man kan klikke på de ulike funnene (lilla markører). Man må første Zoome inn.

Kulturminnesøk
Kartet du kommer til ser ut omtrent som kartet nedenfor. (Kartet nedenfor har ikke klikkbare markører).

Mer om den eldste historien i Bærum: Se Rik på historie s. 4 og
Tidslinje med omtale av historiske perioder i Bærum


 

Kulturminner ved Bærum idrettspark

Flerbrukshallen
i Bærum idrettspark