Adressen er Nesveien 19. (Gårdsnr. 2, Bruksnr. 80)

Bedriften ble startet av Karl Erik Nyberg i 1949. De første årene holdt bedriften til i Nybergs private hjem og senere på låven på Haslum.

I 1960 ble Bærum rørleggerbedrift stiftet med et styre som besto av Tor Bøler, Karl Erik Nyberg og Arne Andresen Ihlen. I 1961 ble det bygget et eget administrasjonsbygg i Nesveien 19. Dette ble påbygget med én etasje i 1980.

I 1989 gikk Nyberg av som leder etter 40 år i bedriften. Han var også oldermann i Asker og Bærum Rørleggerlaug. Hans sønn, Tom Nyberg, og Toms sønner, Morten og Anders, fortsatte i bedriften.

Bedriften flyttet i 2020 til Løxaveien 19 på Rud. I Nesveien 19 er det plalgt å bygge boliger.


Kilder:

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes. Bestilles privat: bmmathis@online.no eller telefon: 906 02 658

Budstikka 10. april 2020

 

 

Midt i bildet ser vi bygningen der Bærum Rørleggerbedrift lå frem til 2020. Sett fra syd. Kilde: kart.1881.no

Bærum Rørleggerbedrift A/S

Tilbake til startsiden
Se også detaljkart