Tilbake til startsiden


Bærum Ishall er en innendørshall for ishockey, rinkbandy (en blanding mellom ishockey og bandy) og kunstløp. Hallen ble åpnet i 1993 og inngår i Bærum idrettspark.

Adressen er Hauger skolevei 40.

Hallen har fire ishockeygarderober, fire bandygarderober, to dommergarderober, et sliperom, kafeteria og styrkerom. Publikumskapasiteten er på 365, med 15 sitteplasser og 350 ståplasser fordelt på den ene langsiden. På samme langside ligger sekretariatet, mens spillerbenken er på den andre langsiden.

Inne i hallen finnes også en liten butikk som selger hockeyutstyr, men den har ingen faste åpningstider.

Rett ved siden av ishallen ligger Hauger kunstisbane der det spilles bandy. Den har sine garderober i hallen. Det er teknisk samarbeid mellom de to anleggene.

Hallen er hjemmebanen til Jutul Hockey.

Hallen eies og drives av AS Bærum Ishall, og blir eid av Idrettslaget Jutul, Bærum Skøyteklubb (se nedenfor), Hauger Bandyklubb (se nedenfor) og ABBIR.

Til daglig brukes hallen av alle aktørene som er nevnt ovenfor.

Ishallen var den eneste i Bærum inntil Jarhallen (nå Jar Isforum) stod ferdig.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia


Bærum Skøyteklubb
Bærum Skøyteklubb ble stiftet i 1975.

Klubben driver kunstløp og har løpere i klassene rekrutt B, rekrutt A og viderekomne. Treningen foregår i Bærum Ishall. Bente Bache var hovedtrener da klubben ble stiftet.

Klubbens medlemmer starter som regel på klubbens skøyteskole. Medlemmer som klarer nivåtesten, tredjetest, tas opp som aspiranter. Det innebærer mer treningstid. Deretter følger ferdighetsgruppene Cubs, Springs, Debs og Novice i stigende rekkefølge.

Kilde:

Lokalhistoriewiki

Bærum Skøyteklubb


Hauger Bandyklubb
Hauger Bandyklubb ble stiftet i 1984.

Idrettslagets formål er å fremme bandyidrett i sunne former ved samarbeid og kameratskap. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubbens farger er hvit, blå og rød. Farge på drakter ved bortekamper er blå og oransje.

Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Akershus idrettskrets. Klubben er medlem av Norges Bandyforbund. Idrettslaget hører hjemme i Bærum kommune og er medlem av Bærum idrettsråd.

Klubben bruker Hauger kunstisbane til trening og kamper.

Flere av Haugers yngre lag har gjennom årene hevdet seg bra i seriespillet, og juniorlaget har tatt NM-bronse.
Hauger arrangerte tre kamper under VM i l994 og hadde ansvaret for alle NM-finalene i 2005.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Hauger Bandyklubb


 

 

 

 

 

 

 

 

  

Se også Detaljkart
Bærum Ishall 2020. Sett fra øst. Foto: Knut Erik Skarning

Bærum Ishall og klubber knyttet til denne

Mellom Ishallen og flerbrukshallen ligger Hauger kunstisbane. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning