Tilbake til startsiden

Aurora Verksted SA har adresse Durudveien 33/35. (Gårdsnr. 5, Bruksnr. 27)

verkstedets hjemmeside står (2022) følgende (noe redigert):

"Aurora Verksted setter mennesket i fokus – hva kan vi få til om vi fokuserer på det friske i oss og samarbeider? Ingen kan alt, alle kan noe og sammen får vi til det meste!

Stiftelsen Aurora Verksted ble etablert i 1987. Etter en tid som kommunalt arbeidssenter, ble det sosiale kooperativet dannet i 2001, ledet av gründer Trine Dreyer.
Verkstedet holdt fra 1993 til 2017 til i Kirkeveien 50, der blant andre Bærum Vask og renseri lå tidligere.

Fra starten var målet å utvikle, og ta i bruk, nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer. Det handlet om å danne nye nettverk på tvers av fagfelt og virksomhetsmodeller, og om å samarbeide på nye måter.

Aurora Verksted er et sosialt entreprenørskap som arbeider ut fra tre verdier
Kjærlighet – Kreativitet – Ansvar

I dag er vi et fellesskap for mennesker med og uten funksjonshemming. Vi mener at alle mennesker kan ha en meningsfull og viktig jobb. Aurora Verksted er drevet av fagfolk med et mangfold av kunnskap og interesser som kanaliserer dette inn i arbeidet med mennesker, kunst, design og håndverk.

Aurora Verksted yter tjenester til kommunene i nærområde og til NAV. Vi har kontrakt om arbeidssenterplasser for Bærum kommune, og dagsenterplasser
for Oslo kommune. Bærum kommune tilrettelegger for 29 arbeidsplasser.

Vi har en stor egenproduksjon i lokaler på Haslum i Bærum. Der produserer vi keramikk, tekstil, klær, papir, grafikk og maleri. I tillegg samarbeider Aurora Verksted med Thao og APG i Vietnam. Thao er en familiebedrift som gir arbeid til kvinner i nærmiljøet og leverer produkter i lin og silke til Aurora Verksted. APG er vår søsterbedrift som produserer våre bomullsprodukter.

I 2021 besøkte kronprinsesse Mette-Marit verkstedet.

RESPEKT/aurora er vår butikk på Majorstuen i Oslo hvor respekt for mennesker og miljø står i fokus. For oss er RESPEKT/aurora vårt ansikt utad. I tillegg bidrar butikken til verdiskaping for produktene vi designer og arbeidet som gjøres på Aurora Verksted".

Kilder:

Verkstedets hjemmeside

Budstikka 5. mai 2021

Mathisen, Bjørn Magne. (2021). Historien om Ekeberg, Løkeberg og Haslum − og litt om Avløs og Nes.

 

 

 

  

Se også detaljkart
Bildet er fra keramikkverkstedet.
Kilde:
aurora-verksted.no

Aurora Verksted

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurora Verksted holder til i denne bygningen. Sett fra øst. Bildet er tatt i 2020.
Foto: Knut Erik Skarning