Arba Inkudering AS er en bedrift med arbeidsplasser for uføretrygdede og tiltaksplasser for mennesker som vil tilbake i ordinært arbeid.

Virksomheten har sin opprinnelse i Hauger Verksted, etablert 1977 i Lautombygget i Hauger skolevei på Rud, som en stiftelse under Akershus fylkeskommune. Hauger Verksted hadde som mål å gi arbeidstrening med sikte på utplassering i ordinært arbeid for mennesker fra psykisk og psykiatrisk helsevern. Virksomheten ble overtatt av Bærum kommune i 1991, og ble aksjeselskap i 1993 i forbindelse med at de satset mer på varig tilrettelagt arbeid. Fire år senere flyttet selskapet til en egen bygning i Løxaveien 12.

I 2004 ble Hauger Verksted slått sammen med vekstbedriften Bærum ASVO AS, etablert av Bærum kommune i 1993. ASVO er et tilbud til yrkeshemmede som har trygdeytelser og som ikke kan nyttiggjøre seg andre arbeidsmarkedstiltak. Det fusjonerte selskapet fikk navnet Løxa Utvikling, og startet med arbeidsmarkedstiltak for attføring til ordinært arbeid. Lokalene ble utvidet i 2005.

I dag (2020) heter bedriften Arba Inkudering AS, og ligger i Baker Østbys vei 10.

Arba skriver om bedriften på sin hjemmeside:
"Arbas samfunnsoppdrag er arbeidsinkludering i vid forstand: Vi skal hjelpe personer utenfor arbeidslivet til å få og beholde jobb. Vi skal skape tilrettelagte arbeidsplasser med mulighet til individuell utvikling. Og vi skal tilby offentlig og privat næringsliv vår kompetanse."


Kilder:

Lokalhistoriewiki

arbaproduksjon.no

Facebook

 

 

 

  

Se også detaljkart
Arba 2020. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning

Arba Inkludering AS, tidligere Løxa Utvikling

Tilbake til startsiden