Brunkollen turisthytte

Serveringsstedet Brunkollen ble oppført i 1943 av en "brakkebaron" (en som tjente mye penger på å bygge hus til tyskerne under andre verdenskrig 1940 - 1945) under påskudd av at det skulle bli et "senter for blind ungdom". I virkeligheten ble det et senter for Hirden (en militær organisasjon i det nazistvennlige partiet Nasjonal Samling). 10 -12 hus ble bygget.

Staten overtok stedet i 1948 og solgte det til Bærum kommune. En del bygninger ble da revet og brukt til å bygge nye hus blant annet i Lommedalen, der byggematerialer var mangelvare. Fire av bygningene ble stående.

Det ble så servering på Brunkollen med Anna og Kristian Johnsen som vertskap. Den gangen var det hverken strøm, innlagt vann eller vei, og varene måtte bæres opp kleivene fra Muren.
Fra omkring 1960 til 1990 var det Bærum Trekkhundklubb som drev stedet. De hadde også ambulansestasjon på Brunkollen.

Vei til Brunkollen kom i 1977, og i 1983 ble stedet koblet til strømnettet. Brunkollen var det siste stedet i Akershus som fikk strøm.

I 1990-årene var det leirskole for skolebarn på Brunkollen. Senere har flere private drevet serveringsstedet videre.

Navnet er lånt fra en ås lengre vest som på gamle kart ble kalt Brunkollen.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

 

 

Brunkollen 2001. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum bibliotek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden