Brunkollen turisthytte

Adressen er Fossumveien 800. (Gårdsnr. 32, Bruksnr. 7)

Serveringsstedet Brunkollen ble oppført i 1943 av en "brakkebaron" (en som tjente mye penger på å bygge hus til tyskerne under andre verdenskrig 19401945) under påskudd av at det skulle bli et "senter for blind ungdom". I virkeligheten ble det et senter for Hirden (en militær organisasjon i det nazistvennlige partiet Nasjonal Samling). 1012 hus ble bygget på stedet.

Navnet er lånt fra en ås lengre vest som på gamle kart ble kalt Brunkollen.

Staten overtok stedet i 1948 og solgte det til Bærum kommune. En del bygninger ble da revet og brukt til å bygge nye hus, blant annet i Lommedalen, der byggematerialer var mangelvare. Fire av bygningene ble stående.

Det ble så servering på Brunkollen, med Anna og Kristian Johnsen som vertskap. Den gangen var det hverken strøm, innlagt vann eller vei, og varene måtte bæres opp kleivene fra Muren.

Fra omkring 1960 til 1990 var det Bærum Trekkhundklubb som drev stedet. De hadde også ambulansestasjon på Brunkollen.

Arild Hovelsrud, et av medlemmene i trekkhundklubben, overtok i 1971. Helt frem til høsten 1986 var Arild og kona Nina vertskap på Brunkollen. Barna Anders og Kathrine trådte sine barnesko på Brunkollen. Familien Hovelsrud var i 15 år et fast og hyggelig holdepunkt i Marka for turgåerne, kanskje særlig for "Frokostklubben" som har eget bord i stua med skilt over. En forutsetning for å etablere seg på Brunkollen for Nina og Arild var at det var vei, vann og strøm der. Vann ble det boret etter. Bilveien kom i 1976. Som de siste fastboende i Akershus fylke kunne strømmen skrues på i januar 1983.

Høsten 1986 sa familien Hovelsrud farvel til Brunkollen. Arvtageren, Espen Valdar, hadde tidligere stått for driften av Muren. Espen og hans dyktige medhjelpere sørget frem til 2008 for at turfolket ble tatt vel imot, og at de gode tradisjonene fra familiene Johnsen og Hovelsrud ble ført videre. I 2008 flyttet Espen ned til Muren.

I 2008 overtok Kristin Devor fra Eiksmarka driften, frem til Therese Vincent Klemetsen ble bestyrer i 2017. Men oppskriften på de berømte skolebrødene er den samme!


På 1990-tallet var det leirskole for skolebarn på Brunkollen.

Kilder:

Lokalhistoriewiki

Christensen. Trygve. (1996). Natur- og kulturminner i Bærumsarka

Brunkollen

 

 

Brunkollen turisthytte 2001. Sett fra nord. Kilde: Bærum bibliotek

Brunkollen turisthytte 2023. Sett fra nord. Foto: Knut Erik Skarning
Brunkollen turisthytte 2023. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning
Brunkollen turisthytte 2023. "Gapahuken" på sydsiden. Foto: Knut Erik Skarning
Brunkollen turisthytte 2023. To hus for overnatting på nordsiden. Sett fra syd.
Foto: Knut Erik Skarning
Utsikten mot syd fra Brunkollen 2023. Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til startsiden