Tilbake til startsiden

Sverre Bergs brød- og melkebutikk

 

Sverre Bergs brød- og melkebutikk ble etablert i 1947 og lå i Eiksveien 1. På den tiden startet den store utbyggingen av Eiksmarkaområdet, og dette var første butikk. Det var baker Sverre Berg som startet butikken som var på bare18 m2. Hans tante sto for driften av butikken frem til 1953, da de flyttet over til det nye Eiksmarka senter. Lokalene i Eiksveien 1 ble overtatt av Audny Brannsten. Hun kalte butikken Melk og Delikatesse, og den utviklet seg raskt til å bli en dagligvarebutikk. Senere overtok Herman Aaslund lokalene. Han drev butikken noen få år før huset ble omgjort til bolig.

For de første hjemmeværende husmødrene i området ble den lille butikken et av de få stedene man kunne treffes og slå av en prat.


Se også Handel i Bærum


Kilde:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

  

Sverre Bergs brød- og melkebutikk 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning