Tilbake til startsiden

Pukkverket og steinbruddet som lå her het opprinnelig Kvebæk pukkverk, oppkalt etter den første eieren. Det ble etablert før andre verdenskrig (1940 - 1945). Senere het det Fossum pukkverk.

Området hørte opprinnelig til Østern gård.

I området finner vi veinavnene Basaltveien og Kalderaveien.

Bergarten som man tok ut her heter basalt. Dette er en mørk, hard bergart som er størknet lava. Kaldera er betegnelse på en kjegleformet fordypning i jordskorpen. Det som kalles Bærumskalderaen sammenfaller i hovedtrekk med Bærumsmarka, området mellom Lommedalen og Sørkedalen. For 300 millioner år siden sank dette området 400 – 800 m, og det ble dannet en fordypning, en kaldera. Senere har istider skurt ned fjellet omkring, og nå er Bærumsmarka ikke en fordypning, men en høy ås. I forbindelse med dannelsen av kalderaen størknet en del lava og ble blant annet til basaltsteinen vi finner i dag.

I området der pukkverket lå, kom i 1999 Boligsameiet Fossum Terrasse.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag.

Lokalhistoriewiki

Se også Detaljkart
Fossum Terrasse 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Fossum Terrasse, tidligere Fossum pukkverk