Tilbake til startsiden

Pukkverket og steinbruddet som lå her, het opprinnelig Kvebæk pukkverk, oppkalt etter den første eieren. Det ble etablert før andre verdenskrig (1940−1945). Senere het det Fossum pukkverk.

Området hørte opprinnelig til Østern gård.

I pukkverket hadde Fossum IF miniatyrskytebane rundt 1920.

I området der pukkverket lå, kom i 1999 Boligsameiet Fossum Terrasse.
Her finner vi veinavnene Basaltveien og Kalderaveien. Forklaringen på veinavnene er slik:
Bergarten som man tok ut i pukkverket heter basalt. Dette er en mørk, hard bergart som er størknet lava. Kaldera er betegnelse på en kjegleformet fordypning i jordskorpen. Det som kalles Bærumskalderaen sammenfaller i hovedtrekk med Bærumsmarka, området mellom Lommedalen og Sørkedalen. For 300 millioner år siden sank dette området 400–800 meter, og det ble dannet en fordypning, en kaldera. Senere har istider skurt ned fjellet omkring, og nå er Bærumsmarka ikke en fordypning, men en høy ås. I forbindelse med dannelsen av kalderaen størknet en del lava og ble blant annet til basaltsteinen vi finner i dag.


Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950−2000. Vellet

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka før og nå – med området Kolsås – Dælivann. Eget forlag

Lokalhistoriewiki

Se også detaljkart
Fossum Terrasse 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Fossum Terrasse, tidligere Fossum pukkverk