Tilbake til startsiden

Slagghaug

 

Etter at jernmalmen var varmet opp sammen med trekull i masovnen ved Fossum jernverk, fikk man flytende jernmetall nederst og andre stoffer fra malmen, slagg, øverst. Man kunne også tilsette såkalte slaggdannere under smeltingen. De bidro til å fjerne uønskede stoffer fra malmen, og ble en del av slagget til slutt.

På Fossum ble mye slagg lagret i den store haugen vi ser på bildet. Slagget kunne også fylles i spesielle former og støpes til steiner som ble brukt til vegger på blant annet fjøsbygninger eller som fundament under andre bygninger.

Noen betviler at det var en slagghaug her. Det kan virke ulogisk at man fraktet slagget fra masovnen på Oslosiden over elven til Bærumsiden. Mye slagg ligger også nedenfor masovnen på Oslosiden.

Mer om hvordan masovner fungere under masovnen på Bærums Verk


Kilder:

Bærumskart

Wikipedia 

Se også detaljkart
Til høyre for veien fra Nordre Fossum ned mot Lysakerelven ser vi slagghaugen. Sett fra sydvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning