Tilbake til startsiden

Skillebekk og Skillebekkhytta

Skillebekken har sannsynligvis vært en grensebekk mellom gårdene Østern og Dæli.

Skillebekkhytta, som lå litt øst for stedet der bekken krysser veien, var et skogshusvære. Det brant senere ned.


Kilder:

Frøysaa Moe, Liv og Skage Andersen, Einar (red). (2017). Kulturminner i Bærumsmarka. Bærum turlag

Christensen. Trygve. (1996). Natur og kulturminner i Bærumsmarka. Eget forlag

 

 

Grunnmur som står igjen etter Skillebekkhytta 2019. Sett fra sydvest. Skillebekken krysser veien foran bildet. Foto: Knut Erik Skarning