Tilbake til startsiden

Peder Ankers ridevei gikk over jordet fra Fossumveien til Grini gård. Den ble pløyd ned en gang på 1970-tallet, men er fortsatt synlig inne på Grini gård. Se bildet. Mange har ønsket at veien skulle opparbeides på nytt. Rideveien gikk opprinnelig fra Fossum gård til Grini gård og videre sydover til Voll og Jar.

Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Christensen. Trygve. (1999). Bærumsmarka. Gyldendal Norsk Forlag

Bærumskart

 

Rideveien er den grønne streken på kartet. Den gikk fra Fossumveien til høyre over til Grini gård til venstre. Kilde: Bærumkart
Peder Ankers ridevei mellom Fossumveien og Grini gård. Kilde: Bærum bibliotek
Her ser vi den delen av Peder Ankers ridevei som gikk forbi potetkjelleren (huset til høyre) på Grini gård. Se kartet ovenfor. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning

Peder Ankers ridevei

Griniveien
Ridevei
Grini gård
Bildet nedenfor er tatt her