Tilbake til startsiden

Øvre Fossum sag

 

Bogstadvannet het opprinnelig Fådvannet (Faadvannet), og vannstanden var 1,5 - 2 meter lavere enn i dag. En naturlig terskel demmet opp vannet, og denne terskelen lå bakenfor (lengre vest for) den steindemningen vi nå (2021) ser ved Oset.

Før det ble bygget en demning, lå det en sag ved noen stryk nedenfor den naturlige terskelen. Det var Øvre Fosum sag som ble nedlagt i 1688.

Senere, i 1869, ble det bygget en steinkistedemning bakenfor (lengre vest for) steindemningen vi ser i dag. En steinkistedemning består av en kasse, en kiste, med tømmervegger som er fylt med stein.

Ossagen ble bygget på Oslosiden, og sto frem til 1920. Man kan se steiner fra grunnmuren til sagen.
Ifølge Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen ble Øvre Fossum sag også kalt Ossagen.

Dagens steindemning er fra 1915.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Plakat ved elven. Bærum kommune. Natur og idrett

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

Christensen. Trygve. (1997). Sørkedalsvassdraget og Sørkedalen. Eget forlag

 

Se også detaljkart
Demningen ved Oset 2019. I dette området har det ligget flere sager, blant andre Øvre Fossum sag. Foto: Knut Erik Skarning
Fossen vi ser ved dagens steindemning. Foto: Knut Erik Skarning