Tilbake til startsiden

Øvre og Nedre Ila (Ilen)

 

Navnet Ilen kommer av ile som er en kilde som springer frem under åsen. Ilen var husmannsplass under gården Nordby. Plassen har også vært kalt Ila.

Plassen Ilen ble delt i to bruk, Øvre og Nedre Ilen.

Løvenskiold bygget nye hus syd for de to nevnte Ilenbrukene. Dette stedet ble kalt Søndre Ilen.
Kart med historiske navn fra Eiksmarka er Søndre Ilen plassert der Nedre Ilen står på kartet øverst på denne siden. Kartet øverst på denne siden er i samsvar med SEFRAK-registeret

Brukene ble fraflyttet da Løvenskiold solgte eiendommen til staten som begynte byggingen av et kvinnefengsel i 1938. Dette ble senere Grini fangeleir.

Kilder:

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Bærumskart

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006) 

Til venstre ser vi huset som opprinnelig var stall og vognskjul på Øvre Ila (Ilen). Til høyre ser vi huset som opprinnelig var våningshus. Bildet er tatt 2019.
Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning
Øvre og Nedre Ila (Ilen) lå på det området som ble Grini fangeleir og som er vist på kartet ovenfor. Kilde: BærumskartOpprinnelig vognskjul og stall på Øvre Ila (Ilen)
Våningshus og gartnerbolig på Nedre Ila (Ilen)
Fengselsbygningen
Våningshus på Øvre Ila (Ilen)
Opprinnelig vognskjul på Nedre Ila (Ilen)
Til venstre ser vi huset som opprinnelig var vognskjul på Nedre Ila (Ilen). Til høyre ser vi huset som opprinnelig var våningshus og som senere har vært gartnerbolig. Bildet er tatt i 2019. Sett fra nordvest. Foto: Knut Erik Skarning