Tilbake til startsiden

Ila fengsel og forvaringsanstalt, opprinnelig Grini fangeleir

 

Adressen er Jøssingveien 33. (Gårdsnr. 28, Bruksnr. 2)

Ila fengsel og forvaringsanstalt, tidligere Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt, ble opprinnelig bygget som kvinnefengsel. Det var nesten ferdig i 1940 da tyskerne tok det i bruk som Grini fangeleir under andre verdenskrig (1940−1945).

Fra 1945 ble det brukt som fengsel for landssvikere under navnet Ilebu fengsel. Det høyeste fangetallet, 3442, hadde fengslet i juli 1945.

Fra 1951 ble Ila brukt som sikringsanstalt, og stedet ble utvidet og modernisert på 1960-tallet. Fra 1976 til år 2000 var det også landsfengsel under navnet Ila landsfengsel og sikringsanstalt. Etter omorganiseringen av Kriminalomsorgen fra 2002, ble det en egen driftsenhet som fengsel under Kriminalomsorgen Region øst, under navnet Ila fengsel, forvarings- og sikringsanstalt.

Siden 2002 har stedet vært hovedanstalt for forvaringsdømte. Det medfører et stort behov for kartlegging av de innsatte med tanke på mulighetene for tilbakeføring til samfunnet. Samtidig er det også et tungt klientell med betydelige sikkerhetsutfordringer. Ila har derfor et høyt sikkerhetsnivå, men samtidig har de innsatte store muligheter for å bevege seg og til å prøve ut forskjellige typer arbeid innenfor institusjonen.

Navnet ble igjen endret i 2011 til Ila fengsel og forvaringsanstalt. Ordet sikringsanstalt ble fjernet, da ingen i Norge lenger dømmes til sikring, men til forvaring.
Ila fengsel og forvaringsanstalt hadde i 2019 230 ansatte og 124 plasser for innsatte, fordelt på 12 avdelinger. Over halvparten av plassene (67 plasser) er tilrettelagt for forvaringsdømte.

Stedet er et eget miniatyrsamfunn midt i skogen. Her er systue, snekkerverksted og mekanisk verksted. Det er et skoletilbud her som kan måle seg med tilbudet ellers i samfunnet. Ny gymnastikksal er på plass og bibliotek og musikkrom benyttes flittig. Gudstjenester avholdes hver søndag i kapellet. De innsatte har egen butikk der de kan handle varer med eget ”bankkort”, og en helsetjeneste bestående av sykepleiere, leger, fysioterapeut og tannlege, som tilbyr de samme helsetjenester som ute i samfunnet.

Det drives gartneri på stedet. Det er et eget fengselsutsalg for produkter fra verkstedene og fra gartneriet. I 2023 forelå det planer om å flytte gartneriet.

I perioden fra 2021 til 2023 ble fengslet pusset opp for 400 milliloner kroner.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

Ilafengsel.no

Budstikka 14. februar 2023.

 

Ila fengsel- og forvaringsanstalt 2019. Vi ser fengselsbygningen. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Ila fengsel- og forvaringsanstalt ligger på det området som var Grini fangeleir og som er vist på kartet ovenfor. Kilde: Bærumskart



Øvre Ila (Ilen)
Nedre Ila (Ilen)
Fengselsbygningen
Gartneriet 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning