Tilbake til startsiden

Grini Sag

 

Grini sag var en oppgangssag som lå litt syd for der Grini Mølle ligger i dag. Den var anlagt av borgermester Anton Truegelsen. Etter hvert kom den, i likhet med de andre anleggene langs Lysakerelven, under Bogstadgodset. Sagen er nevnt i dokumenter fra 1667.

Sagen brant i 1757 og i 1759.

Da kjerraten i Åsa var i drift i perioden 1806 - 1849, ble tømmer fra Peder Ankers skoger i Valdres og Land trukket opp fra Tyrifjorden og fløtet gjennom Krokskogen og ned Lysakerelven. Da ble store mengder tømmer skåret ved Grini sag.

Årsproduksjonen var 15 - 18 000 bord i full stokkbredde med tykkelse 2 tommer. Hver stokk ga
4 - 5 planker. Det betyr at ca. 4000 tømmerstokker ble fløtet til Grini sag hvert år.

Sagen ble nedlagt i 1888 da det ble bygget sag ved Fossum.

Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Se også Sagbruksnæringen i Bærum der det blant annet står mer om oppgangssagen.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Lysakervassdragets venner

Opplevelser langs Lysakerelva

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Bærumskart

 

Se også Detaljkart
Grini sag lå i området til venstre på bildet. Det er vanskelig å finne spor etter sagen i dag. Bygningen til høyre er Grini Mølle. Sett fra syd. Bildet er tatt 2019.
Foto: Knut Erik Skarning