Tilbake til startsiden

Grini Mølle

 

Adressen er Grinidammen 10. (Gårdsnr. 33, Bruksnr. 232)

Grini Mølle ble anlagt i 1867 av Carl Otto Løvenskiold. Flere av gårdene i Østre Bærum malte melet sitt her. Møllevirksomheten ble nedlagt i 1904, og bygningen ble bare brukt til tørking av korn.

Allerede i 1820 skal det ha vært møllebruk og stamper til toving på stedet. En stamp var et stort trau fylt med vann, der man la strikket ulltøy. Så ble tunge stokker dunket mot tøyet slik at maskene ble tovet sammen til vadmel. Vadmelsplagg var både vind- og vanntette, og vesentlig varmere enn strikkeplagg. Dessuten var de meget slitesterke.

Senere ble det anlagt kraftverk, Grini Kraftstasjon, i møllebygningen. Denne var i drift fra omkring 1916 til 1955.

Fra en gang før 1779 var det en veibro over fossen ved Grini. Da mølla ble bygget i 1867, ble det også bygget en steindemning som hevet vannstanden fire meter. Det naturlige vannfallet, som ga kraft til de første sagbrukene, var bare omkring to meter. I 1915 ble demningen forsterket og påbygget slik at den ble enda fire meter høyere. Dammen bak demningen ble nå 65 meter lang og vannspeilet fikk samme nivå som teglverksdemningen hadde hatt. Det ble dannet et lite våtmarksområde med et rikt plante- og dyreliv ved den øvre Grinidammen. Da demningen skulle forsterkes i 2016 ble imidlertid terskelen på demningen, ved en feil, senket 80 cm istedenfor 20 cm. Dermed tørket våtmarksområdet ut.

Under andre verdenskrig (1940−1945) ble Grini Mølle brukt som samlingssted for motstandsfolk.

En av bedriftene som senere etablerte seg i Grini Mølle, var Geonor.
Geonor AS er et firma som utvikler, produserer og selger geoteknisk og meteorologisk instrumentering og geoteknisk feltutstyr til forskningsinstitusjoner, offentlige etater og andre kunder over hele verden.

I 1946 startet Hans Sundt Monrad opp møbel- tapetsererverkstedet Hans Sundt Monrad & Co. Noen år senere kjøpte han bygningen og senere har det vært møbelbutikk, møbeltapetserer og snekkerverksted knyttet til huset.

I 2019 var bygningen eid av aksjeselskapene Movaba AS og Grinifossen AS.


Mer om møller
En mølle bestod av to steiner, der understeinen lå stille og oversteinen ble dreid rundt. Korn ble fylt på i midten, og melet ble samlet opp rundt ytterkanten. Det var ofte spor i steinene slik at melet ble ledet utover mot kantene. Steinene måtte være harde slik at det ikke løsnet steinpartikler som kom med i melet.


Mer om Geonor
Geonor ble etablert i Oslo 1957 av Norges Geotekniske Institutt (NGI) og NTNF, senere Norges forskningsråd. Norsk Hydro kom inn på eiersiden i 1960. Geonor flyttet til Grini Mølle i 1963. Sammen med NGI utviklet selskapet en spesiell type sensorteknologi, målemetoden Svingende streng, som snart ble en standard for geoteknisk instrumentering over hele verden. Geonor og NGI utviklet i 1985 en nedbørsmåler for Norsk Meteorologisk Institutt basert på denne teknologien. Måleren gav selskapet et internasjonalt gjennombrudd, og ble etter hvert en standard i de nordiske landene, USA og Canada. Målemetoden kan også brukes til å finne grunnvannstanden.
Geonor holdt i 2019 til i Grini Næringspark.

Mer om Industri i Bærum: Se Rik på historie. Gå til s. 54.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet.

Lokalhistoriewiki

Geonor

Kirsten Steineger Vigander

Lysakervassdragets venner. (2020). Lysakerelva

Grini Mølle

ngu.no

Se også detaljkart
Over: Grini Møller 2019. Sett fra nord. Nederst på venstre del av bygningen ser vi et buet grått område. Det viser hvor den eldste bygningen lå.

Til høyre: På bygningen står en gammel møllesten og firmanavnet Hans Sundt Monrad. Se teksten nedenfor.

Foto: Knut Erik Skarning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s