Tilbake til startsiden

Grini Kraftstasjon

 

Etter at Grini Mølle var nedlagt bygget Fossum sag et elektrisitetsverk her. Først, i 1913, ble en liten dynamo koblet til turbinen på mølla for å skaffe lys til sagbruket. Fossene ved mølla ble så bygget ut, og en liten kraftstasjon ble etablert i 1916/1917. Den kunne etter hvert levere strøm til områdene omkring, både på Oslosiden og Bærumsiden av Lysakerelven. Kraftstasjonen ble utvidet i 1922, og hadde da 200 abonnenter.

Etter at kommunen eksproprierte Langlivassdraget, og det ble bygget demninger her, ble vannføringen i Lysakerelven redusert. Da var det ikke lønnsomt å drive kraftstasjonen, og den ble nedlagt i 1955. Kraftstasjonen hadde da to turbiner med en effekt på 260 kW. Abonnentene ble tilknyttet det kommunale strømnettet etter nedleggelsen.

Møllebygningen står fortsatt, men er utvidet og ombygget. I lokalene har det vært kontorer, lager og ulike småbedrifter. Under andre verdenskrig ble mølla brukt som tørrfisklager.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Lokalhistoriewiki (Om Grini sag, mølle og kraftstasjon)

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)