Tilbake til startsiden

Grini Golfklubb

 

Nedenfor står utdrag av det Bjørg Schinrud skriver om klubbens historie
klubbens hjemmeside (noe redigert):

"Banen til klubben vår med navnet Grini, var ganske riktig 10 år i 2012. Men klubben har mye lengre historie.

Stifteren, eller gründeren, er Jan Telle som var golfspiller fra Bogstad golfklubb. Han savnet mer bredde i rekrutteringen og mente at vi ikke trengte en stor og dyr bane for å lære spillet. Han hadde funnet et ledig jorde bak Nadderudhallen. Etter ½ års forhandlinger med Bærum kommune, ble Nærgolf Bærum stiftet 15. februar 1988. Området ble gjort om til øvingsfelt med 9 korthull, finurlig plassert på det lille jordet. Jungeltelegrafen gikk, og etter hvert strømmet spillere til.

Den offisielle åpningen på Nærgolf Bærum var 10. mai, da også med pro til stede. Men første opplæring fikk vi av Jan. Han var ingen mild instruktør, men lærte gjorde vi, og kjeft fikk vi. Det å holde banen noenlunde spillbar, var vår jobb. Det ble bruk av gressklipper, spader og håndkraft. (Min første ”hole in one” fikk jeg forresten der). Og sosialt var det. Trivelige fru Madsen hadde med kaffe på termos og julekake som vi hygget oss med etter spillet. En 10 cm bred mur mellom svømmehallen og jordet var bord og ga litt sittemulighet for noen.

Et styre ble dannet med Jan som den selvskrevne formann. Vi fikk årskontingent, og kassereren var et viktig medlem. Det ble ført nitid regnskap som ble revidert.  Det var få utgifter, så kassabeholdningen steg.

Allerede i juni måned samme år ble vi godkjent av Norges Golfforbund som klubb nr. 32.  Først året etter, i mai 1989, ble vi opptatt i Norges Idrettsforbund. Klubben hadde 27 medlemmer i 1988. I 1993 hadde medlemstallet steget til 146. Tallet gikk litt opp og ned, men var aldri over 200.

Nærgolf Bærum hadde flere ildsjeler som Per Olav Bakke, familien Haanes, KA (Kari Ann Krogstad), Erik Falster med flere. Jeg var blant annet kasserer en periode.

Klubben var stadig på jakt etter et større område. Da jordet etter hvert ble tatt tilbake av kommunen fordi fotballen krevde større plass, måtte vi vike. De fleste av oss beholdt medlemskapet i Nærgolf Bærum gjennom alle årene uten egen bane. Men vi hadde gjestemedlemskap i flere andre klubber, blant annet i Krokhol golfklubb ved Siggerud.

Endelig lysnet det! På midten av 1990-tallet kom vi i kontakt med Kjell Günter Ellefsen og la en plan sammen med ham om utbygging av jordene hans. Vi endret nå navnet til Grini Golfklubb. Vår ikke ubetydelige kassabeholdning kom godt med i planarbeidet som ble ledet av Arne Ringvoll. Det var en del skjær i sjøen før byggingen kunne starte. Området var blant annet båndlagt til kirkegård, men dette ble endret. I 1998 startet planarbeidet. En komité ble nedsatt med Arne Ringvoll som leder. Med på lasset hadde han folk som hadde bygget baner før. Både styret og komitéen la ned enormt mye arbeide for å få det hele på skinner.

Vi ”gamle medlemmer” som hadde opprettholdt medlemskapet i Nærgolf hele tiden uten bane, måtte bekrefte vårt medlemskap i Grini golfklubb mot en meget redusert  innmeldingsavgift. Både før, under og etter byggeperioden satt Karsten Haanes som formann. Han gikk av året etter den offisielle åpningen av Grini Golfklubb 16. juni i 2002, og ble vel fortjent utnevnt til æresmedlem sammen med Jan Telle og Arne Ringvoll."


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Grini Golfklubb 

Grini Golfklubb holder til i nordenden av låven på Grini gård. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Golfbanen til Grini Golfklubb 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning