Tilbake til startsiden

Fossum Skole

 

Adressen er Ankerveien 209. (Gårdsnr. 31, Bruksnr. 162)

I 1804 opprettet Peder Anker, som var eier av Fossum jernverk, en fast skole på Fossum, Verkskolen. Peder Anker hadde forståelse for at også allmuen trengte kunnskaper. Andre steder i Bærum, bortsett fra på Bærums Verk, var det fortsatt omgangsskole der undervisningen foregikk på ulike gårder.

Første året startet 70 elever på skolen på Fossum. I 1814 måtte imidlertid Fossum jernverk innskrenke sin virksomhet, og skolen ble nedlagt. Elevene fulgte da omgangsskolen.

I 1837 hadde tidene bedret seg for jernverksdriften, og den faste skolen kom i gang igjen. Lokaler ble ordnet ved at man slo ut veggen mellom to arbeiderboliger. Her holdt skolen til inntil Harald Wedel Jarlsberg på Bærums Verk fikk bygget den skolebygningen som fortsatt står. Denne ble innviet i 1860. Bygningen ble påbygget i 1915 da det også ble lagt inn strøm og vann. Noen år senere fikk skolen også en gymnastikksal, noe som ikke var vanlig den gangen.

Kommunen overtok skolen i 1919 og leide bygningen av godseier Løvenskiold.
I mellomkrigsårene ble det bygget sløydsal og et skolekjøkken ble pusset opp. Sammenliknet med mange andre steder i landet, var forholdene på Fossum skole gode.

Elevtallet steg stadig. I skoleåret 1950/1951 var det 51 elever, mens det i skoleåret 1953/1954 var 209 elever. Utbyggingen av Eiksmarka var kommet i gang. Skolens gymnastikksal var nå tatt i bruk som klasserom.

I 1953 var Eiksmarka skole tatt i bruk og kunne ta over mange elever. Det var likevel behov for Fossum skole frem til 1962, da ble den nedlagt.

Bygningen ble senere brukt til kontorlokaler.

Mer om skolehistorie i Bærum: Se Rik på historie s. 71


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950−2000. Vellet

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006) 

Se også detaljkart
Fossum skole 2009 (nedlagt i 1962). Sett fra øst. Veien vi ser er Ankerveien.
Kilde: Bærum bibliotek
Fossum skole 1982. Sett fra øst. Huset til høyre kalles Linestua og var opprinnelig en arbeiderbolig. Kilde: Bærum bibliotek