Tilbake til startsiden

Eiksmarka sanitetsforening

 

Eiksmarka sanitetsforening holder sine møter på Østerås seniorsenter i Eiksveien 98.

Eiksmarka sanitetsforening ble stifte i 1954 som en underavdeling av Østre Bærum Sanitetsforening. I 1961 ble Fossum og Eiksmarka en egen forening. I 1973 ble Fossum sløyfet i navnet.

Sanitetsforeningen drev spedbarnskontrollen i området inntil kommunen overtok omkring 1970. Foreningen har også drevet brystsvulstkontroll og underlivskontroll.

Sanitetsforeningen sto for driften av Eiksåsen sykehjem for multiple sklerose-pasienter.

Østerås eldresenter, nå Østerås seniorsenter, ble bygget av kommunen, men etter påtrykk fra sanitetsforeningen. Det ble også sanitetsforeningen som kom til å stå for driften.

Sanitetsforeningen ga bidrag til det kommunale Eikstunet bo- og behandlingssenter som sto ferdig i 1985.

Foreningen hadde i flere år sine kontorer i Ruglandsveien 115. Dette var opprinnelig en arbeidsstue som tilhørte Trefoldighetskirkens menighet i Oslo. Her hadde sanitetsforeningen planer om å bygge aldershjem. Men det ble ikke noen eldreboliger her, og heller ikke på en tomt ved Nordre Saga som foreningen senere ønsket å bruke.

Sanitetsforeningen har drevet Eiksåsen MS-senter (Eiksåsen sykehjem for multiple sklerose-pasienter) i Eiksveien 90 i mange år. Senteret er nå flyttet til lokalene til NKS Helsehus Akershus, rett ved A-hus. Da sanitetsforeningen solgte lokalene der senteret lå på Eiksmarka, ga de 4,5 millioner kroner til oppussing av de nye lokalene og to millioner kroner til multiple sklerose-forskning.

En av de mest sentrale personene i Eiksmarka Sanitetsforening var Sigrid Dancke Eriksen.

Mer om Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS)
Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS) er en norsk humanitær organisasjon som driver frivillig arbeid innenfor helse- og sosialområdet med vekt på kvinners helse og livsvilkår.
NKS ble etablert etter initiativ fra Norsk Kvinnesaksforening av Fredrikke Marie Qvam, Gina Krog og Randi Blehr 26. februar 1896 i Kristiania, og ble ledet av Qvam til 1933. Hovedmålet var å sørge for utdanning av sykepleiere og bidrag til Hærens sanitet, i tilfelle arbeidet med unionsoppløsningen skulle lede til krigshandling. Opprinnelig var NKS tenkt som en kvinneforening for Norges Røde Kors. Etter hvert utvidet organisasjonen virksomheten til et bredt fokus på humanitære forhold med vekt på kvinners helse og livsvilkår.


Kilder:

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Eiksmarka Sanitetsforening (På Facebook)

Eiksmarka Sanitetsforening

MS-forbundet

Wikipedia