Tilbake til startsiden

Eiksmarka bibliotek

 

Eiksmarka bibliotek er en filial under Bærum bibliotek. Biblioteket ble opprettet i 1922 og hadde sine først lokaler på Fossum skole, senere på Eiksmarka skole. I 1974 flyttet det inn i det nye Velferdshuset i Niels Leuchs vei 40. Det var Eiksmarka Vel som hadde stilt tomten til disposisjon for bygging av tilfluktsrom og bibliotek.

Biblioteket utviklet seg raskt til å bli en kulturinstitusjon på Eiksmarka. Det ble ikke bare et sted hvor man lånte bøker, men også en viktig møteplass for et vitalt lokalsamfunn. Det vakte derfor bestyrtelse da kommunale organer foreslo innskrenkinger i åpningstidene i 1989. Det ble snakk om nedleggelse i 1991, men biblioteket overlevde. I 2001 dukket trusselen om nedleggelse opp på nytt, og det ble da samlet inn 1200 underskrifter i protest. Resultatet ble at biblioteket fortsatt (2019) eksisterer som et populært tilbud.

Biblioteket har voksenavdeling, barneavdeling og PC-er med internettilgang for lånerne.

Mer om bibliotekenes historie i Bærum: Se Bærum biblioteks historie.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 1950 - 2000. Vellet

Bærum bibliotek Eiksmarka

 

Eiksmarka bibliotek 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Eiksmarka bibliotek 1983. Interiør. Kilde: Bærum bibliotek