Tilbake til startsiden

Eiksmarka bibliotek

 

Adressen er Niels Leuchs vei 40. (Gårdsnr. 34, Bruksnr. 515)

Eiksmarka bibliotek er en filial under Bærum bibliotek. Biblioteket ble opprettet i 1922 og hadde sine først lokaler på Fossum skole, senere på Eiksmarka skole. I 1974 flyttet det inn i det nye Velferdshuset i Niels Leuchs vei 40. Det var Eiksmarka Vel som hadde stilt tomten til disposisjon for bygging av tilfluktsrom og bibliotek.

Biblioteket utviklet seg raskt til å bli en kulturinstitusjon på Eiksmarka. Det ble ikke bare et sted hvor man lånte bøker, men også en viktig møteplass for et vitalt lokalsamfunn.
I Budstikka kunne man på 1990-tallet lese at det ikke stemples lenger i bøkene, men kortene i boklommen bak avfotograferes. Dette ble fremstilt som svært moderne og til stor avlastning for bibliotekarene.

Det vakte stor bestyrtelse da kommunale organer foreslo innskrenkinger i åpningstidene i 1989. Det ble snakk om nedleggelse i 1991, men biblioteket overlevde. I 2001 dukket trusselen om nedleggelse opp på nytt, og det ble da samlet inn 1200 underskrifter på et protestskriv. Resultatet ble at biblioteket fortsatt (2019) eksisterer som et populært tilbud.

Biblioteket har voksenavdeling, barneavdeling og PC-er med internettilgang for lånerne.

Mer om bibliotekenes historie i Bærum: Se Bærum biblioteks historie.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Espeland, Gard. (2002). Neste stopp Eiksmarka. Eiksmarka vel 19502000. Vellet

Bærum bibliotek Eiksmarka

Eiksmarka vel

 

Eiksmarka bibliotek 2019. Sett fra sydvest. Foto: Knut Erik Skarning
Inne på Eiksmarka bibliotek 1983. Kilde: Bærum bibliotek