Detaljkart for Fossumområdet

Kilde: norgeskart.no
Demningen
Tilbake til startsiden
Nordre Fossum
Ankerveien
Fossum Terrasse
Haugen
Arbeiderboliger
Fossum skole
Kilde: norgeskart.no
Arbeiderbolig
Fossum Bruk
Søndre Fossum
Malin
Solveg
Trollbråten
Fossumsmia
Fossumbanen
Skiskytterstadion
Hoppbakker
Klubbhus
Dælihuset
Bakken
Bestyrerbolig (1929)
Fjøs og låve (Begynnelsen av 1900-tallet)
Arbeiderbolig
(1940)
Smie (1924)
Arbeiderbolig
Fossum- saga fra 1888 lå her
I dette området lå plankelageret for Fossumsaga
Øvre Osbakken
Nedre Osbakken
Arbeiderboliger
LISTUA
Oset
Stabbur (1910)
Masovnen på Fossum jJernverk
Stangjernshammer
Barkemaskinhuset lå her
Her er det mulig å se fundamenter til vannrenna.
Slagg- haug
Øvre Fossum Sag lå i dette området
Hulvei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korntørke (Begynnelsen av 1900-tallet)