Bråten

 

Den delen av bruket som lå på sydøstsiden av Griniveien lå der Berta Bråtens vei 7 og 9 ligger. Veien har navn etter Berta Bråten (1901−1978) som var siste eier av Bråten.
Adressen til den delen som ligger på nordvestsiden av Griniveien er Griniveien 305.

Bråten var et småbruk som ble utskilt fra Vestre Hosle i 1861.

Griniveien, som ble anlagt omkring 1890, delte eiendommen til Bråten i to.

Omkring 1960 ble den delen av eiendommen som lå på sydøstsiden av Griniveien, mellom Hosletoppen skole og Griniveien, overtatt av kommunen. Etter at siste eier, Berta Bråten, døde i 1978 ble husene på småbruket revet, og det ble bygget aldersboliger og boliger for funksjonshemmede på tomten. Ifølge en beboer på stedet er det bare privatboliger på dette området nå.

I 2019 lå Flaggstangspesialisten AS på den delen av Bråten som lå på nordvestsiden av Griniveien. Denne delen ble fradelt omkring 1960.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Lokalhistoriewiki 

Slik ser det ut der den sydøstre delen av småbruket Bråten lå. Bildet er tatt i 2019.
Sett fra syd, fra Hosletoppen skole. Foto: Knut Erik Skarning
Dette huset (Flaggstangspesialisten) ligger på en del av eiendommen til småbruket Bråten, på nordvestsiden av Griniveien. Huset er lett synlig fra Griniveien. Resten av bruket (bildet ovenfor) lå på den andre siden, sydøstsiden, av Griniveien.
Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden