Bråten

 

Bråten var et småbruk som ble utskilt fra Vestre Hosle i 1861.
Adressen er Berta Bråtens vei 7 og 9. Veien har navn etter Berta Bråten (1901 - 1978) som var siste eier av Bråten.

Griniveien, som ble anlagt omkring 1890, delte eiendommen til Bråten i to.

Omkring 1960 ble den delen av eiendommen som lå mellom Hosletoppen skole og Griniveien overtatt av kommunen. Etter at siste eier døde i 1978 ble husene på småbruket revet, og det ble bygget aldersboliger og boliger for funksjonshemmede på tomten. Ifølge en beboer er det bare privatboliger på dette området nå.

I dag (2019) ligger Flaggstangspesialisten AS på den delen av Bråten som lå på nordvestsiden av Griniveien. Denne delen ble fradelt omkring 1960.


Kilder:

Per Otto Borgen: Asker og Bærum leksikon (2006)

Lokalhistoriewiki 

Slik ser det ut der den sydøstre delen av småbruket Bråten lå. Bildet er tatt i 2019.
Sett fra syd, fra Hosletoppen skole. Foto: Knut Erik Skarning
Huset der Flaggstangspesialisten holder til i dag (2019) er lett synlig fra Griniveien. Huset ligger på en del av eiendommen til småbruket Bråten, på nordvestsiden av Griniveien. Resten av bruket (bildet ovenfor) lå på den andre siden, sydøstsiden, av Griniveien. Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden
Tilbake til startsiden