Tilbake til startsiden

Østerås bo- og behandlingssenter, tidligre Bærum Røde Kors Sykehjem

 

Se også detaljkart

Adressen er Eiksveien 73. (Gårdsnr. 35, Bruksnr. 187)

Bærum Røde Kors Sykehjem ble etablert i 1973 etter initiativ fra Bærum Røde Kors, som også sto for innsamling av penger til byggingen. I 1995 overtok Bærum kommune eieransvaret, og samme år ble navnet endret til Østerås bo- og behandlingssenter.

Østerås bo- og behandlingssenter hadde i 2019 fire sykehjemsavdelinger, en omsorgsbolig og et dagaktivitetssenter.

I 2020 het stedet fortsatt bo- og behandlingssenter, men besto kun av dagaktivitetssenteret.
Hele Østerås sykehjem har flyttet til Lindelia sykehjem i Lindelia 47 på Gjettum.

Det er prosjektert å bygge om Eiksveien 73 til Nye Østerås barnehage. Ny barnehage planlegges ferdig juni 2025.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki

Bærum kommune

 

 

 

 

 

Bærum Røde Kors Sykehjem, senere Østerås bo- og behandlingssenter, fotografert i 1979. Kilde: Bærum bibliotek
Østerås bo- og behandlingssenter 2019. Sett fra syd. Foto: Knut Erik Skarning