Tilbake til startsiden

Aktuelle lenker og bøker

Eikeli barneskole 25 år. Fra husmannsplass til skolegård (1987)

Eikeli videregående skole 1960 - 1995 (1996)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Gater og veier i Bærum kommune

lokalhistoriewiki.no (som bygger på: Bakken, Thor Chr. (red). (2008). Budstikkas store Asker og Bærum-leksikon. Kunnskapsforlaget.)

For øvrig finnes mange lenker på de ulike sidene man kommer til ved å klikke på markører i kartet.