Tilbake til startsiden

St. Elisabeth kirke

 

Se også detaljkart

Adressen er Veståsen 18. (Gårdsnr. 20, Bruksnr. 776)

St. Elisabeth kirke, tidligere Eikeli katolske kirke – Kristi freds kirke, er fra 2018 sognekirke for
St. Elisabeth menighet. Fra samme år fikk kirken navnet St. Elisabeth kirke.

Kirken ble bygget i 1972 og er tegnet av arkitektene Franz Wozak, C. Bugge og T. Larsen. Eiendommen ble gitt til menigheten av Bolette Frederikke Gran, mor til biskop John Willem Gran, under forutsetning av at det skulle bygges en kirke der.

St. Joseph barnehage drives i tilknytning til kirken.

St. Elisabeth menighet er et nytt katolsk sokn i Oslo katolske bispedømme. Det ble opprettet i 2018. Menigheten ble hovedsakelig skilt ut fra Mariakirkens menighet, men fikk også tilført noen områder fra St. Olav menighet i Oslo.

Det nye soknet omfattet ved opprettelsen i 2018 i overkant av 2100 katolikker, og det dekket i 2019 et geografisk område på rundt 95 kvadratkilometer, hvorav 4 kvadratkilometer er innenfor Oslo kommune (Røa og deler av Ullern). Soknet omfatter de nordøstlige og nordlige delene av Bærum og områdene nord for Kolsås. Bærums verk og Lommedalen har gått over til den nye menigheten.

Menigheten har navn etter den hellige Elisabeth av Ungarn/Thüringen, som levde
fra 1207 til 1231, og som også har gitt navn til Elisabethsøstrene.

Mange engelsktalende har sognet til kirken. Messene ble opprinnelig holdt på engelsk, fordi NATO-personell på Kolsås besøkte kirken flittig. Senere ble messene holdt på både engelsk og norsk.

Bærum har to katolske kirker, Mariakirken på Stabekk og St. Elisabeth kirke på Eikeli.


Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om St. Elisabeth menighet)

Lokalhistoriewiki (Om St. Elisabeth kirke)

Tangen, Ragnhild. (2022) Mariakirken på Stabekk. Asker og Bærum historielags skrift nr. 62

Norske kirker

 

 

St. Elisabeth kirke 2019. Sett fra sydøst. Foto: Knut Erik Skarning