Tilbake til startsiden

Solbakken sykehjem. Tidligere Solbakken bo- og behandlingssenter

 

Se også detaljkart

Adressen er Eiksveien 110. (Gårdsnr. 35, Bruksnr. 169)

Solbakken sykehjem, tidligere Solbakken bo- og behandlingssenter, består (2022) av 10 sykehjemsavdelinger fordelt over tre etasjer, samt et dagaktivitetssenter.

I 1. etasje er det 2 enheter med til sammen 18 ordinære sykehjemsplasser. I 2. etasje er det 4 enheter med til sammen 35 ordinære sykehjemsplasser. I 3. etasje er det 4 enheter med til sammen 35 ordinære sykehjemsplasser.

I 2008 ble beboerne fra sykehjemmet på Capralhaugen overført til Solbakken bo- og behandlingssenter.

 
Kilde:

Bærum kommune

 

 

 

 

Solbakken bo- og behandlingssenter 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning