Østerndalen skjerp

 

Se også detaljkart

Ifølge Bærumskart lå det et skjerp rett nedenfor veien Jaktlia. Sannsynligvis lette man etter jernmalm til Bærums Verk her.

Skjerp er steder man lette etter malm, men ikke startet permanent gruvedrift. Forskjellen på skjerp og gruve kan ofte være uklar.


Kilde:

Bærumskart

 

 

  

 

Ifølge Bærumskart lå skjerpet i fjellet
Tilbake til startsiden
til høyre inne ved husene i dette oversiktsbildet. Sett fra nordvest. Bildet er tatt i 2019. Foto: Knut Erik Skarning
Skjerpet skal ha ligget rett ved boligblokken vi ser, omtrent ved det nederste av de tre store vinduene som står under hverandre. Sett fra nord. Bildet er tatt i 2019.
Foto: Knut Erik Skarning