Tilbake til startsiden
Oversiktsbilder fra Eikeli
Oversiktsbilde fra Eikeli 2016. Kilde: kart.1881
Oversiktsbilde fra Eikeli 1956. Kilde: kart.1881
Oversiktskart fra Eikeli 1881. Legg merke til at det ikke er noen vei der Griniveien går i dag. Veien vi ser øverst til venstre i kartet er Ankerveien. Griniveien videre mot Haslum var ikke anlagt, den kom omkring 1890.
Kilde: kart.1881
Jarmyra
Øvrevoll galoppbane
Lønnås gård
Hagabråten
Jarhuset
Jar stasjon
Eikeli videregående skole
Jar gård
Østerås skole
Eikeli skole
Grini Næringspark
Østerås Senter
Lijordet stasjon
Lysakerelven
Østerås stasjon
Østerås gård
Oversiktsbilde fra Eikeli 1984. Kilde: kart.1881