Tilbake til startsiden

Østerås seniorsenter

 

Se også detaljkart

Adressen er Eiksveien 98. (Gårdsnr. 35, Bruksnr. 139)

Østerås seniorsenter het opprinnelig Østerås eldresenter og ble startet av kommunen i 1989, etter påtrykk fra sanitetsforeningen. Det ble også sanitetsforeningen som kom til å stå for driften.
På eldresenteret har sanitetsforeningen (Eiksmarka sanitetsforening) senere hatt sine møter og foredrag.

Seniorsenteret tilbyr aktiviteter og tjenester for pensjonister og trygdede over 60 år. Senteret ønsker å inspirere til aktivitet og engasjement. Det vil medvirke til å skape gode sosiale nettverk, slike at den enkelte pensjonist kan bo hjemme lengst mulig.

Senteret serverer mat fra eget kjøkken, og har et variert tilbud av kurs, foredrag, sang og musikk og grupper.

Eldresentrene var i en periode omkring 2005 truet av nedleggelse på grunn av økonomiske problemer i kommunen. Imidlertid bøyde kommunestyret av for presset, blant annet etter demonstrasjoner i Rådhusets borggård, gjennomført av eldre mennesker.
Sentrene ble ikke lagt ned, men de eldre måtte bære mer av byrdene selv i form av høyere egenandeler.

Under Bærum kommune står mer om seniorsentrenes tilbud.

 
Kilde:

Østerås seniorsenter

 

 

 

 

 

Østerås seniorsenter 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning