Tilbake til startsiden

Østerås kirke

 

Se også detaljkart

Adressen er Ovenbakken 10. (Gårdsnr. 35, Bruksnr. 189)

Østerås kirke er kirke for Østerås menighet. Menigheten ble utskilt fra Jar menighet i 1969. Frem til omkring år 2000 var den også hovedkirke for Eik prestegjeld.

Det ble avholdt en arkitektkonkurranse i forbindelse med kirkebyggingsprosjektet, og ved innleveringsfristens utløp var det kommet inn i alt 47 utkast. I spørsmålet om hvilket prosjekt som skulle innstilles, delte juryen seg i to fraksjoner. Flertallet gikk inn for prosjekt "Jubilate Deo" utarbeidet av Arkitektene Ashish Krishna og Viggo Kippernes. Kirken ble bygget i rød teglstein, og ble innviet 18. august 1974.

Prekestolen i tre er laget av Reidar Hansen, mens døpefonten i tre og kobber er laget av Carl Bilgrei. I kirken henger tre malerier av Lagherta Munthe og ett av Henrik Sørensen. Altertavlen er et kristogram laget av Else Hagen, der hovedmotivet er X og P, som står for de to første bokstavene i navnet Kristus på gresk. Orgelet er levert av J. H. Jørgensen i 1974 og har 18 stemmer.

Totalt antall sitteplasser er 690 når dører til tilstøtende rom er åpnet.

Kirken er en arbeidskirke. Idéen var å kombinere det sakrale rommet med aktivitetsrom for menighetens praktiske virksomheter.
I bygget var det i 2019 ellers barnehage med separat inngang samt rom for ungdomsarbeid, speidere og søndagsskole.

Kirken har et frittstående klokketårn (støpul). Kirken har tre kirkeklokker fra Olsen Nauen klokkestøperi, med inskripsjonene "Veien", "Sannheten" og "Livet".

Det er ikke kirkegård ved kirken. Kommunen henviser til Steinskogen gravlund.


Mer om kirker: Se Rik på historie s. 12


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Wikipedia

norske-kirker.net

 

 

 

 

Østerås kirke 2009. Sett fra sydøst. Kilde: Bærum bibliotek
Østerås kirke 2019. Sett fra nordøst. Foto: Knut Erik Skarning
Inne i Østerås kirke. Kilde: Østerås menighet