Tilbake til startsiden

Lønnås sykehjem og rehabilitering. Lønnås omsorgsbolig

 

Se også detaljkart

Lønnås sykehjem og rehabilitering
Adressen er Fredheimlia 44. (Gårdsnr. 21, Bruksnr. 966)

Lønnås bo- og behandlingssenter ble etablert i 1990
.

I 2020 het stedet Lønnås Sykehjem og rehabilitering, og i 2023 het det Lønnås Helsehus og rehabilitering. I 2023 består det av flere avdelinger: Rehabiliteringsavdelingen ligger i 1. etasje. Der er det 22 rehabiliteringsplasser. Dagaktivitetssenteret for rehabilitering ligger også i 1. etasje og har plass til 10 brukere. Helsehuset har en korttidsavdeling som ligger i 2. etasje, og der kan det bo 22 pasienter. Helsehuset har også en korttidsavdeling som ligger i 3. etasje, og der kan det bo 22 pasienter.

Sykehjemmet har en egen fysioterapiseksjon og ergoterapiseksjon tilknyttet huset. Disse har hovedfokus på brukerne ved rehabiliteringsavdelingen.

Lønnås Helsehus og rehabilitering var i 2023 under oppussing.
Lønnås rehabilitering døgn og dag (1. etasje) var flyttet til Dønski sykehjem og Lønnås Helsehus (2. og 3. etasje) var flyttet til det som tidligere var Vallerhjemmet.


Lønnås omsorgsbolig
Adressen er Fredheimlia 46. (Gårdsnr. 21, Bruksnr. 966)

Lønnås omsorgsbolig er en 3 etasjers blokk med 6 leiligheter i hver etasje. Hver leilighet er på
ca. 40 m2. Hver enkelt bruker disponerer fritt sin leilighet, som leies ut umøblert. Boligene har standard som livsløpsboliger.

Lønnås omsorgsbolig er en avdeling under Lønnås sykehjem og rehabilitering.


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Lønnås sykehjem og rehabilitering.

 

 

 

 

Lønnås sykehjem og rehabilitering 2019. Sett fra vest. Foto: Knut Erik Skarning
Lønnås omsorgsbolig. Sett fra nordvest. Kilde: Bærum kommune