Tilbake til startsiden

Lijordet

 

Se også detaljkart

Lijordet er et boligstrøk nordøst i Bærum, i dalsøkket mellom Østerås og Øvrevoll.

Opprinnelig var Lijordet et jorde under Eik gård. Jordet lå vest for Eiksbekken som vi ser til høyre på detaljkartet. Jordet ble i 1947 utparsellert til rekkehus, som alle ble malt hvite, og deretter til småhusbebyggelse.

Navnet Lijordet kan komme av husmannsplassen Lia.


Kilde:

Lokalhistoriewiki

 

 

 

 

Området omkring Lijordeveien (veien med sving som går gjennom bildet) 1961.
Vi ser Nadderudveien bak til høyre. Sett fra syd. Kilde: Bærum bibliotek