Tilbake til startsiden

Hagabråten og hoppbakkene

 

Hagabråten var et eng- og beiteområde som tilhørte gården Grav. Langt tilbake i tid var det utvinning av kalk til kalkbrenning i dette området. Se Kalkbrudd og Kalkovner

Nå er det friområde.

Det har ligget flere hoppbakker her:
Øgårdsliabakkene
Lille, Mellomste og Store Øgårdslia lå i skråningen ned mot Nadderudveien, nær der Den Katolske kirken ligger i dag. Bakkene hadde stillase. Bakkene ble revet omkring 1960 og erstattet av Hagabråtenbakkene som lå på andre siden av åsen.

Hagabråtenbakkene
Hagabråtenbakkene var tre hoppbakker som hadde K-punkter 3, 22 og 28 meter.

Dette var hoppbakkene der Hosles egen storhopper, Bjørn Einar Romøren, første gang satte utfor med hoppski på bena.
"Dette hadde aldri skjedd i Hagabråten. Der hadde vi vært bedre forberedt", utbrøt Romøren da rennet i Innsbruck under hoppuka i 2007/2008 måtte avlyses.

I 2003 ble stillaset i store Hagabråten revet, og bakkene har senere ikke vært i bruk.

 
Kilder:

Lokalhistoriewiki (Om friområdet)

Lokalhistoriewiki (Om veien Hagabråten)

Mohus, Arne. (1987). Stedsnavn i Bærum. Oppmålingsvesenet

Trygve Christensen. Fotfatter og kjentmann i området.

 

 

 

 

Overiktsbilde fra Hagabråten 2016. Kilde: kart.1881
Øvrevoll
Hagabråten
Hagabråten- bakkene lå her
Lille Øgårdslia-bakken lå i dette området
Her lå Hagabråten-bakkene. Bildet er tatt i 2019. Sett fra sydøst.
Foto: Knut Erik Skarning
Store og Mellomste Øgårdslia-bakken lå i dette området
Kostymerenn på Hagabråten på 1950-tallet. Bildet er tatt av Torbjørn Weea (som også var den første tegneren av tegneserien 91 Stomperud).

 

 

 

Nordveien

 

 

Nadderudveien