H. K. Myhres butikk

 

Se også detaljkart

Adressen er Velliveien 15. (Gårdsnr. 36, Bruksnr. 56)

H. K. Myhres butikk var en kolonialforretning. Virksomheten hadde sin opprinnelse i landhandleriet til Henry Tørnby, senere kjøpmann på Slependen, som drev sin butikk her fra 1926 til 1941. Deretter var det flere eiere frem til Helge Konrad Myhre overtok i 1969. Han kjøpte ut kjøtthandler O. K. Ringstad og Trygve Eikvam, som da drev stedet, og som solgte melk og bakervarer. Myhre rev veggene mellom lokalene og åpnet én ny stor butikk.

Forretningen var kjent for å ha gode kjøttvarer. De tok inn hele slakt og gjorde all utskjæring og bearbeiding selv. Sønnen, Ivar Myhre, var medarbeider. I 1981 overtok Ivar Myhre forretningen.

Forretningen ble nedlagt i 1993.

Familien Myhre har drevet forretninger flere steder i Bærum. Se under Solheim og Wøyenengen´s Landhandleri.


Se også Handel i Bærum


Kilder:

Lokalhistoriewiki

Frodahl, Bjørn. (2014). Kjøpmannsdynastiet Myhre. Asker og Bærum historielags skrifter nr. 54

 

 

 

 

H. K. Myhres butikk lå i denne bygningen. Bildet er tatt i 2019. Sett fra vest.
Foto: Knut Erik Skarning
Tilbake til startsiden